Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
Kế hoạch Tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường Hương Long Quý I năm 2024
Ngày 07/02/2024 UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CÔNG BỐ, CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA THÀNH PHỐ HUẾ
Ngày 07/12/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 25/12/2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm thẩm quyền...
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh/ UBND cấp huyện/UBND cấp xã
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc  phạm vi chức năng nhà nước quản lí của Sở Lao động- Thương binh và xã hội Tỉnh Thừa Thiên Huế
Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quý IV năm 2023
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 794.164
Truy cập hiện tại 3